بلاگ / بایگانی برچسب «مالیات بر ارزش افزوده»

در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات که براساس قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده در سال های مذکور بوده اما در قانون بودجه سال جاری مقرره شفافی در این رابطه اعلام نشده، لذا براساس جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون دائمی ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، تبلیغات کالا و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات از معافیت برخوردار است.

ادامه مطلب
مالیات بر ارزش افزوده خدمات

فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیتهای ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ و سایر احکام قانونی ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.

لذا چنانچه ارائه خدمات داخلی یا خارجی منجر به ورود ارز به کشور شود بعنوان صادرات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مالیات و عوارض نهاده های آن مسترد می گردد.

ادامه مطلب
مالیات بر دخانیات و سیگار

این نوع مالیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است.میزان این مالیات و تاثیر آن بر سلامت افراد جامعه و میزان قاچاق مواد دخانی و تاثیر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش است.

ادامه مطلب