بلاگ / بایگانی برچسب «مالیات بر ارزش افزوده»
مالیات بر ارزش افزوده خدمات

فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیتهای ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ و سایر احکام قانونی ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود.

لذا چنانچه ارائه خدمات داخلی یا خارجی منجر به ورود ارز به کشور شود بعنوان صادرات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مالیات و عوارض نهاده های آن مسترد می گردد.

ادامه مطلب
مالیات بر دخانیات و سیگار

این نوع مالیات ازجمله مالیات های غیرمستقیم و نوعی مالیات بر مصرف است.میزان این مالیات و تاثیر آن بر سلامت افراد جامعه و میزان قاچاق مواد دخانی و تاثیر آن بر تولید و اشتغال، ازجمله مباحث پرچالش است.

ادامه مطلب