بلاگ / بایگانی برچسب «رسیدگی مالیاتی به تسهیلات مالی»

در خصوص رسیدگی مالیاتی به تسهیلات مالی که سررسید آن ها در سال مالی آتی باشد در مواردی به عنوان هزینه های قابل قول شناسایی می گردد.

ادامه مطلب