مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق:مالیات بر حقوق چیست؟

یکی از منابع اصلی درآمد سازمان مالیات نیز همین مالیات حقوق است.از اقسام مالیات‌های مستقیم است که به عنوان قسمی ازمالیات بر درآمد می باشد.مالیات بر حقوق خود یکی از انواع مالیات بردرآمد است.

مالیات بر حقوق چیست؟

بر اساس ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران و بر‌حسب مدت یا کار انجام یافته، به‌ طور نقد یا غیرنقد، تحصیل می‌کند، مشمول مالیات بر حقوق است.

درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید‌ شخص می‌شود نیز مشمول می باشد.

فرقی نمی کند که کارفرمای شما شخص حقیقی باشد و یا شخص حقوقی. همچنین تفاوتی نمی‌کند که شخص حقوقی، دولتی باشد یا خصوصی. در هر حال وقتی شما در ازای کار برای شخصی از او مزد دریافت کنید مشمول این مالیات خواهید بود.

نحوه ی محاسبه ی مالیات بر حقوق

بر اساس ماده 83 قانون مالیات مستقیم :

از حقوق (‌مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت­های مقرر در این قانون.

ابتدا اصل حقوق را با مزایا مثل حق اولاد،ماموریت،حق مسکن،حق خوارو بار و…جمع زده و پس از کسر معافیت های مالیاتی مبلغ بدست آمده مبنای مالیات بر حقوق خواهد بود.

در مورد درآمد بر حقوق، هم درآمد نقدی ملاک خواهد بود و هم درآمد غیرنقدی.

مالیات بر درآمد غیرنقدی:

مسکن با اثاثیه معادل­ 25%و بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمرنقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده‌ (91)) در ماه. پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (‌به استثنای مزایای نقدی معاف‌ موضوع ماده‌ (91)) در ماه. پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

میزان مالیات بر حقوق 1402

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است.

در سال 1402 افرادی که تا سقف 10 میلیون تومان حقوق میگیرند از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند. افرادی که دریافتی آن ها بیش از 10 میلیون تومان باشد به صورت پلکانی و به شرح زیر محاسبه میشود:

 • پله اول- تا سقف 10 میلیون تومان : معاف از مالیات
 • پله دوم- نسبت به مازاد 10 ملیون تومان و تا سقف 14میلیون تومان: 10%
 • پله سوم- نسبت به مازاد 14 میلیون تومان و تا سقف 23 میلیون تومان: 15%
 • پله چهارم- نسبت به مازاد 23 میلیون تومان و تا سفف 34 میلیون تومان: 20%
 • پله پنجم- نسبت به مازاد 34 میلیون تومان و بیشتر: 30%

برای مثال فردی 28 میلیون تومان حقوق می گیرد .در پله اول تا سقف ده میلیون تومان معاف است که 25 میلیون باقی می ماند .

از 10 تا 14 میلیون تومان ده درصد مالیات تعلق می گیرد . مالیات 4 میلیون از حقوق او با نرخ 10% محاسبه میشود که برابر است با 400 هزار تومان

از 14 تا 23 میلیون تومان 15% مالیات تعلق می گیرد . مالیات 9 میلیون تومان از حقوق او با نرخ 15% محاسبه میشود که برابر است با 1/350/000 تومان

نسب به مازاد 23 تا 34 میلیون تومان نیز، 20% مالیات تعلق میگیرد.

دریافتی فرد 28 میلیون تومان است . 5 میلیون تومان از حقوق دریافتی او بیشتر از 23 میلیون تومان است و مشمول محاسبه مالیات بر حقوق با نرخ 20% که میشود 1/000/000تومان

مجموع مبالغ مالیات حقوق این فرد = 2/750/000 تومان

مالیات حقوق افرادی که کارفرما آن ها خارج از ایران است:

مطابق با ماده 88 قانون مالیات مستقیم

در صورتی که کارمندی در داخل ایران با کارفرما خارج از ایران کار کند و کارفرما نماینده یا نمایندگی در داخل ایران نداشته باشد، کارمند موظف است که حقوق دریافتی خود را نهایتا تا ماه بعد به اداره مالیات اعلام کند و مالیات حقوق خود را پرداخت کند .

تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه ‌مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

جرایم عدم پرداخت مالیات حقوق چیست؟

 • عدم ارائه لیست حقوق در موعد مقرر یا ارسال لیست خلاف اطلاعات واقعی: جریمه ای معادل 2% حقوق پرداختی
 • عدم پرداخت به موقع مالیات حقوق جریمه ای معادل 10% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2.5% مالیات به ازای هر ماه تاخیر از تاریخ سر رسید

معافیت‌های مالیاتی در مورد مالیات بر حقوق

 • روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل . همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.
 • روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
 • کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.
 • کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.
 • حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
 • هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
 • مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران . خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می¬گیرد.
 • وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
 • عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.
 • خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
 • وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 • مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.
 • درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

موسسه حسابداری چرتکه پرداز

تجربه و اعتماد دو مولفه اساسی برای اثبات کیفیت خدمات توسط هر سازمان می باشد که جز با گذشت زمان بدست نمی آید. در این میان موسسه مالی و حسابداری چرتکه پرداز اعتماد شرکتها، کسب و کارها و سازمان های مختلف را به خود جلب کرده است.

رسالت ما ارایه خدمات با بهترین کیفیت در بالاترین سطح حرفه ای ممکن به مشتریانمان است. اعتقاد داریم که با این طرز عمل، می توانیم اعتبار خود را افزایش دهیم تا در حرفه مان بهترین بمانیم. ما به رعایت ارزش های اخلاقی با عمل کردن به آن ها، اعتقاد راسخ داریم.

قوانین پیچیده، بخشنامه‌های متعدد و ابهام و تعارض در قوانین، ایجاد یک گزارش مالی و ارائه آن به استفاده کنندگان برون سازمانی اعم از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و .. را کاری بسیار تخصصی کرده است. این دشواری و پیچیدگی نه‌تنها باعث اتلاف وقت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود، بلکه درنهایت موجب تحمیل هزینه های سنگین می‌شود و خسارت‌های گاه جبران‌ناپذیری را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به همراه می‌آورد. ما در موسسه چرتکه پرداز ادعای تسط کامل بر تمام قوانین و مقررات را نداریم اما همواره در تلاشیم که از آخرین تغییرات علم حسابداری و قوانین کشور با اطلاع بوده دانش خود را بروز نگهداریم.

جهت ارتباط با ما

آدرس :

 گیلان، لنگرود، بلوار شهید عبدالکریمی، روبه روی پلیس+۱۰، کوچه صدف، پلاک۱۰، موسسه حسابداری چرتکه پرداز

تلفن تماس:

013-42531537

09112437827

09368418004

ایمیل پشتیبانی:

chortkepardaz00@gmail.com

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.