حق بیمه

حق بیمه تامین اجتماعی

در واقع مبالغی است که بخشی از آن به وسیله کارفرما و بخش دیگر توسط افراد پرداخت می‌شود. حق بیمه را هر سال سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌کند و به صورت ماهانه از کارفرمایان و افراد دریافت می‌نماید. اگر نمونه ای از فیش حقوقی مشاهده کنید درمی‌یابید که، هر ماه مبلغی به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی از حساب‌تان کسر می‌شود. حال این سوال برای شما پیش می‌آید که، این حق بیمه چیست و به چه منظور از حساب شما کسر می‌گردد؟ فرمول و مبنای محاسبه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی چیست؟

وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و ســهم خود را نیز به آن می افزاید و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. میزان حق بیمه ۳۰ درصد دســتمزد دریافتی کارگر است که بابت خدماتی از قبیل بازنشســتگی و فوت بعد از بازنشســتگی ۱۲ درصد، فوت قبل از بازنشستگی ۲درصد، ازکارافتادگی ۴درصد،درمان ۹درصد، بیمه بیکاری ۳ درصد است. سهم کارفرما از حق بیمه ۲۳ درصد و سهم بیمه شده ۷ درصد است.

وجوه مشمول کسر حق بیمه

تمــام وجوه و مزایای نقــدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، .کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت می شود، مشمول کسر حق بیمه می شود. بنابراین پرداختی های زیر مشمول کسر حق بیمه اســت:

۱) مزد

۲) حقوق

۳) دستمزد

۴) مزایای مستمر شغلی

۵) اضافه کار

۶) حق الزحمه

۷) نوبت‌کاری

۸) فوق العاده مشاغل سخت و زیان آور

۹) حق حضور در جلسات

۱۰) کار شب و فوق العاده کشیک

۱۱) مزد ایام تعطیل و مرخصی

۱۲) کمک هزینه مسکن

۱۳) پاداش مستمر

۱۴) دریافتی افرادی که به طور کارمزد به کار اشتغال دارند

۱۵) دریافتی کارآموزان (در مواردی که افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاه ها وجهی دریافت می کنند)

۱۶) ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت و آمد به محل کار و منزل پرداخت می‌شود.

بنابراین مزایای زیر مشمول کسر حق بیمه نمی‌شوند:

۱) بازخرید ایام مرخصی ۲) هزینه عائله مندی ۳) هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت ۴) عیدی

۵) مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری ۶) حق شیر

۷) پاداش نهضت سواد آموزی ۸) حق التضمین (کسر صندوق)

۹) خسارت اخراج و مزایای پایان کار ۱۰) پاداش افزایش تولید (در صورتی که بیش از حقوق دو ماه در سال پرداخت نشود)

فرمول محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی

حق بیمه کارگران به روش زیر محاسبه می‌شود:

((تعداد روز های کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد

درصد تعیین شده برای پرداخت مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی، به وسیله کارگران و کارفرمایان متفاوت است.توجه کنید که، تعداد روزهای کارکرد در ۶ ماه اول سال با ۶ ماه دوم سال متفاوت است. این تفاوت در تعداد روزهای کارکرد، موجب تغییر در میزان حق بیمه ۱۴۰۲، در ماه‌های گوناگون می‌شود.

خدمات مالی و مالیاتی خود را از ما بخواهید.

موسسه حسابداری چرتکه پرداز

تجربه و اعتماد دو مولفه اساسی برای اثبات کیفیت خدمات توسط هر سازمان می باشد که جز با گذشت زمان بدست نمی آید. در این میان موسسه مالی و حسابداری چرتکه پرداز اعتماد شرکتها، کسب و کارها و سازمان های مختلف را به خود جلب کرده است.

رسالت ما ارایه خدمات با بهترین کیفیت در بالاترین سطح حرفه ای ممکن به مشتریانمان است. اعتقاد داریم که با این طرز عمل، می توانیم اعتبار خود را افزایش دهیم تا در حرفه مان بهترین بمانیم. ما به رعایت ارزش های اخلاقی با عمل کردن به آن ها، اعتقاد راسخ داریم.

قوانین پیچیده، بخشنامه‌های متعدد و ابهام و تعارض در قوانین، ایجاد یک گزارش مالی و ارائه آن به استفاده کنندگان برون سازمانی اعم از سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و .. را کاری بسیار تخصصی کرده است. این دشواری و پیچیدگی نه‌تنها باعث اتلاف وقت سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌شود، بلکه درنهایت موجب تحمیل هزینه های سنگین می‌شود و خسارت‌های گاه جبران‌ناپذیری را برای شرکت‌ها و سازمان‌ها به همراه می‌آورد. ما در موسسه چرتکه پرداز ادعای تسط کامل بر تمام قوانین و مقررات را نداریم اما همواره در تلاشیم که از آخرین تغییرات علم حسابداری و قوانین کشور با اطلاع بوده دانش خود را بروز نگهداریم.

جهت ارتباط با ما

آدرس :

 گیلان، لنگرود، بلوار شهید عبدالکریمی، روبه روی پلیس+۱۰، کوچه صدف، پلاک۱۰، موسسه حسابداری چرتکه پرداز

تلفن تماس:

013-42531537

09112437827

09368418004

ایمیل پشتیبانی:

chortkepardaz00@gmail.com

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.