موسسه حسابداری چرتکه پرداز

مالیات قراردادهای پیمانکاری

یکی از رایج‌ترین قراردادهای مورد استفاده در کسب‌وکارها است. بیمه و مالیات نیز یکی از چالش برانگیزترین موضوعات قراردادی است باید دقت زیادی در مورد آن بشود تا طرفین دچار مشکل نشوند.

در قوانین و مقررات جاری مالیاتی‌، مالیات پیمانکاری به طور اخص تعریف نشده اما در موارد مختلف قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن می‌توان گفت مالیات بر درآمد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیرعمرانی تفاوتی با یکدیگر ندارد و براساس درآمد و هزینه ثبت در حساب‌ها سود به‌دست می‌آید و ۲۵% مالیات دریافت می‌شود.

به این صورت که در پیمانکاری یک پروژه عمرانی (اگر شخص حقوقی باشد)، هزینه‌های اجرا و اداری و پرسنلی و بیمه و… از کل درآمد کم می‌شود وسود ناخالص به دست می‌آید و ازاین سود ناخالص ۲۵ درصد مالیات باید پرداخت شود.

اما اگر شخص حقیقی باشد معافیت مقرر در قانون هرساله اعلام می‌شود که پس از آن از سود ناخالص کسر می‌شود.

نرخ مالیات اشخاص حقوقی هر سال تغییر نمی‌کند و براساس قانون ۲۵درصد از سود است ولی برای اشخاص حقیقی، معافیت هرساله متغیر است.

معافیت مالیاتی شرکت‌های پیمانکاری

یک امتیاز برای تشویق مشمولان مالیاتی در موارد خاص است:

1- بر اساس تبصره یک ماده 107 قانون مالیات مستقیم:

پیمانکاری که بخشی از قرارداد را برای خرید لوازم و تجهیزات صرف کند، به همان مبلغ از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این امر مشروط به این است که مبالغ لوازم و تجهیزات جداگانه از سایر اقلام قرارداد ذکر شده باشد.

اگر خرید داخلی باشد، حداکثر تا مبلغ صورت‌حساب خرید معاف می‌شود. اگر خرید خارجی باشد، تا جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و دیگر پرداخت‌های قانونی درج شده در پروانه سبز گمرکی از پرداخت معافید.

2- پیمانکار ایرانی به‌عنوان پیمانکار دست‌دوم که بخشی یا تمام قرارداد پیمانکار خارجی به او واگذار شده، معادل تجهیزاتی که در قرارداد اول ذکر شده خریداری کند و با رعایت تبصره یک ماده 107 از پیمانکار دست‌اول دریافت کند، از مالیات‌بردرآمد معاف می‌شود

نحوه محاسبه مالیات پیمانکاری

یکی از انواع مالیات در قراردادهای پیمانکاری، مالیات مقطوع (تکلیفی) است. کارفرمایان، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌ها موظف هستند از مبلغ پرداختی به پیمانکار، مبلغ این نوع مالیات را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

  1. برای تعلق گرفتن این نوع از مالیات باید مبلغ قرارداد بیشتر از ۱۰ میلیون ریال باشد.
  2. مالیات شرکت‌های فعال در زمینه ساختمانی، تاسیسات فنی، حمل و نقل، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی ۵.۵ درصد است.
  3. مالیات مقطوع به دو بخش ۴ درصد و ۵ درصد مجزا می‌شود. جز اول آن قطعی است و جز دوم آن پیش‌پرداخت است که از مالیات پیمانکار قابل کسر خواهد بود.
  4. اگر پیمانکار، پروژه را به فرد دیگری واگذار کند، مالیات مقطوع به پیمانکار دوم تعلق نمی‌گیرد.
  5. اگر پیمانکار شرکت خارجی یا فردی باشد که در خارج ایران سکونت دارد، کارفرما وظیفه دارد تا مالیات مقطوع را به نرخ ۴ درصد محاسبه به حساب دارایی واریز کند.

قانون حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند.

بنابراین کلیه پیمانکاران مقاطعه‌کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ باید نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند.

از این رو پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.

 عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار، به میزان ۵ درصد می‌باشد ولی در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری تغییر می‌یابد.

روش محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری

طبق ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی، از نظر حق احتساب بیمه به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  1. قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی
  2. قراردادهای غیر عمرانی
  3. موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

اکثر کارفرمایان و پیمانکاران سعی دارند که قراردادهای آنان در گروه قراردادهای عمرانی قرار بگیرد؛ زیرا حق بیمه‌ای که پرداخت می‌شود به مراتب کمتر است.

برای اینکه قراردادی پیمانکاری، قرارداد عمرانی محسوب شود دو شرط لازم است:

الف) قرارداد بر اساس بهای پایه سازمان برنامه و بودجه، یا ضوابط تیپ سازمان منعقد شده باشد.

ب) تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت تامین شده باشد.

ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری عمرانی

1- حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای

قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای قراردادهایی‌اند که عموما نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تامین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است.

حق بیمه قراردادهای مشاوره‌ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 1/6 درصد به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 15/6 درصد ناخالص کارکرد است ‌(سهم پیمانکار 3/6 درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد‌).

۲- حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

نمونه این دسته از پیمان‌ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلا قراردادهای ساخت و ساز می‌باشد. نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می‌کند.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (‌اجرایی‌) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکر به علاوه ۶ دهم درصد به عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد است (‌1/6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما‌).

مهلت اعتراض به بیمه قرارداد پیمانکاری

مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی «در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.