مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد اجاره ملک چیست؟

مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم :

« درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارتست از کل مال ‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج ‌درصد، بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. »

مالیات بر درآمد اجاره ملک بر عهده چه کسی است؟

از فرد اجاره دهنده اخذ می شود. فرد اجاره دهنده می تواند مالک ملک بوده یا مستاجری باشد. که در صورت مستاجری با داشتن حق اجاره مجدد ملک تحت اجاره خود را به شخص ثالثی اجاره می دهد .

 مالیات بر اجاره در سال 1402، ارتباطی به مستاجر ملک نداشته و بر عهده اجاره دهنده آن است.

نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقوقی، به طور ثابت 25 درصد می باشد. برای اشخاص حقیقی، مطابق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، به صورت زیر است.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ، سرپرستان خانوار، اعم موجر یا مستاجر ملک، موظف هستند تا با ورود به سامانه املاک و اسکان ، اطلاعات ملک ( برای موجرین ) و وضعیت اسکان ( برای مستاجرین ) را ثبت نمایند.

ضمانت اجرای عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای موجرین، جریمه مالیاتی تا هجده برابر هزینه اجاره سالانه یک واحد از مالک می باشد

چه کسانی از مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1402 معاف می باشند؟

گروهی از افراد، از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۲ معاف می باشند. موارد معافیت از مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1402 به شرح زیر است:

  • خانه های سازمانی که تحت مالکیت اشخاص حقوقی می باشند.
  •  املاکی که مورد سکونت پدر، مادر ، همسر ، فرزند یا اجداد و افراد تحت تکفل مالک می باشند.
  • املاکی که به طور مجانی در تصرف وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها می باشند.
  • در صورت فروش ملک و درج این شرط که مالک پیشین ملک خود تا مدتی، در ملک فروخته شده سکونت داشته باشد که مدت این سکونت، حداکثر تا 6 ماه است.
  • مالکان مجتمع‌ های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته می شوند.
  • املاک مورد اجاره، در تهران، تا یکصد و پنجاه مترمربع و در سایر نقاط تا دویست مترمربع.

مطابق توضیحات بالاملزم به پرداخت مالیات بر اجاره املاک می باشند.

لازم است تا در مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی، اقدام به ثبت اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.