تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نیز تکمیل فرم مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ 

اگر یادتان باشد هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نیز تکمیل فرم مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱  ردیف های ؛

“مبالغ واریز به حساب های تجاری (اعلام شده از بانک مرکزی)” و
“مبالغ واریز به حساب های تجاری در ثبت نام” و
“گردش دریافتی پوز”


در جدول اطلاعات واصله 
مشاهده می شده است، این اقلام از جمله مواردی است که می تواند هنگام رسیدگی مالیاتی که حالیه آغاز شده و برای برخی ها دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک صادر و ابلاغ نیز شده است، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد.

مبالغ واریز به حساب های تجاری (اعلام شده از بانک مرکزی)، شامل مبالغ واریز شده به حساب هایی است که از نظر بانک مرکزی به عنوان حساب تجاری درنظر گرفته شده است. در این بخش اگر مودی بین حساب های خود انتقال داشته، این گردش، از مبالغ خارج شده است.

مبالغ واریز به حساب های تجاری در ثبت نام،  شامل مبالغ واریز شده به حساب هایی است که مودی در ثبت نام کد اقتصادی در نظام مالیاتی آن حساب را به عنوان حساب مربوط به فعالیت شغلی معرفی نموده است. از این مبالغ، گردش دریافتی پوز ( واریزی از طریق کارت کشیدن )، سود و تسهیلات کسر شده است. در این بخش اگر مودی بین حساب های خود انتقال داشته باشد، این گردش از مبالغ خارج نگردیده است. ( مهم )

لازم به توضیح است

“مبلغ گردش دریافتی پوز” بعلاوه

“مبالغ واریز به حساب های تجاری (اعلام شده از بانک مرکزی)” با در نظر گرفتن تعدیلات، بعلاوه

“مبالغ واریز به حساب های تجاری در ثبت نام” با در نظر گرفتن تعدیلات ( تسهیلات و سود بانکی )

به عنوان قرینه فروش جهت محاسبه درامد مشمول مالیات درنظر گرفته می شود.

https://t.me/chortke_pardaz

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.