بلاگ / بایگانی برچسب «معافیت مالیاتی»

مقایسه دریافت مالیات و فروش نفت

ادامه مطلب

با استقرار ابرپروژه ای نظیر سامانه مودیان نظام مالیات ستانی عادلانه بویژه با تکیه بر داده محوری، شناسایی مودیان جدید، بستن گلوگاه‏‏های فرار مالیاتی و نظایر آن،مورد توجه قرار گرفته است

ادامه مطلب