طرح جامع مالیاتی

  • 1400/11/17
  • chortke pardaz
طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از جمله سازمان هایی است که در سال های اخیر کوشیده است از فناوری های الکترونیکی و رایانه ای در راستای افزایش...