بلاگ / بایگانی برچسب «مجوز های الکترونیکی»

به منظور تسهیل فرآیند صدور مجوزها چنین مقرر شده که تا پایان سال جاری مجوزهای الکترونیکی جایگزین مجوزهای کاغذی شوند.

ادامه مطلب