بلاگ / بایگانی برچسب «مالیات در شلمان»

در خصوص مودیانی که مبلغ مالیات مقطوع برایشان صفر محاسبه شده همانند سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۱ برگه قطعی صفر صادر خواهد شد و چنانچه این دسته از افراد به ادارات امور مالیاتی مراجعه نکنند به صورت سیستمی مالیات قطعی آن ها در سامانه به مبلغ صفر ثبت خواهد شد.

ادامه مطلب

دستمزدی است که کارفرما ملزم به رعایت آن در محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران در کارگاه‌های صنفی است و کارفرما مجاز به پرداخت حق بیمه برمبنای دستمزدی کمتر از دستمزد مقطوع اعلام شده برای آن سال نخواهد بود را دستمزد مقطوع بیان می کنند.

ادامه مطلب

در مورد مالیات ساخت و فروش که به مالیات بساز و بفروش معروف است مطالبی بیان می شود این موضوع شامل: اشخاصی که مشمول این مالیات می‌شوند و همچنین آن دسته از افرادی که از پرداخت این مالیات معاف و مشمول این ماده نمی‌شوند و همین طور نحوه‌ی محاسبه و پرداخت این مالیات و نحوه تعلق مالیات بر ارزش افزوده به اشخاصی که به ساخت و فروش ملک مشغول می‌باشند، برای آگاهی از آنها با چرتکه پرداز همراه باشید.

ادامه مطلب

تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است مشمول استفاده از تبصره ماده (۱۰۰) هستند.

ادامه مطلب

رییس کل سازمان امور مالیاتی مهلت بخشودگی جرایم مرتبط با ارسال لیست مالیات حقوق فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ را تمدید کرد.

ادامه مطلب

درج شماره اقتصادی جدید مطابق قواعد سامانه مویان در صورتحساب های الکترونیکی الزامی می باشد. برهمین اساس شماره اقتصادی جدید اشخاص حقیقی ده رقم اول کد ملی و چهار رقم آخر از ۰۰۰۱ شروع می شود

ادامه مطلب

طبق آخرین فراخوان مالیات بر ارزش افزوده، کلیه فعالان اقتصادی که تاکنون بر اساس شرایط فراخوان‌های مرحله اول تا نهم، مشمول اجرای این نظام مالیاتی نشده‌اند، می‌بایست در صورتی که جزو مشمولین مرحله دهم ارزش افزوده می‌باشند، اقدام به ثبت نام نمایند. چرا که مکلف به اجرای مقررات قانون از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ هستند.

ادامه مطلب

مودیانی که برایشان فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بارگذاری شده و مبادرت به تکمیل و ارسال آن نکنند، اگر اظهارنامه ندهند، برایشان برگ قطعی مالیات به همین مبلغ مالیات مندرج در فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م صادر می شود

ادامه مطلب

اینتاکدها در واقع شناسه‌هایی هستند که به هر کسب‌و‌کاری به صورت خاص اختصاص یافته و ضرایب یا درصدهای خاصی دارند.   این نوع شناسه‌ها به منظور طبقه بندی مشاغل، فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌و‌کارها از سوی سازمان امور مالیاتی تعریف شده و شامل بیش از صدها مورد هستند

ادامه مطلب

در خصوص سریال داخلی صورتحساب های الکترونیکی در سال جدید عنوان می دارد که سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی به عنوان مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی بوده و می بایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به صورت یکتا و صعودی تولید گردد.

ادامه مطلب