بلاگ / بایگانی برچسب «مالیات بر درآمد اجاره املاک»
مالیات بر درآمد اجاره املاک

مالیات بر درآمد اجاره ملک چیست؟ مطابق ماده 53 قانون مالیات های مستقیم : مالیات بر درآمد اجاره ملک بر عهده چه کسی است؟ از فرد اجاره دهنده اخذ می شود. فرد اجاره دهنده می تواند مالک ملک بوده یا مستاجری باشد. که در صورت مستاجری با داشتن حق اجاره مجدد ملک تحت اجاره خود را به شخص ثالثی اجاره می دهد .  مالیات بر اجاره در سال 1402، ارتباطی به مستاجر ملک نداشته و بر عهده اجاره دهنده آن است. نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقوقی، به طور ثابت 25 درصد می باشد. برای اشخاص حقیقی، مطابق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، به صورت زیر است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ، سرپرستان خانوار، اعم موجر یا مستاجر ملک، موظف هستند تا با ورود به …

ادامه مطلب