بلاگ / بایگانی برچسب «مالیات ارزش افزوده در لاهیجان»

مودیان مشمول ارسال اظهارنامه ارزش افزوده به منظور انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر ارسال اظهارنامه حداکثر تا ۱۵ روز پس از اتمام هر فصل مهلت دارند اظهارنامه ارزش افزوده فصل قبل را ارسال نمایند.

ادامه مطلب