بلاگ / بایگانی برچسب «دستمزد مقطوع»

دستمزدی است که کارفرما ملزم به رعایت آن در محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران در کارگاه‌های صنفی است و کارفرما مجاز به پرداخت حق بیمه برمبنای دستمزدی کمتر از دستمزد مقطوع اعلام شده برای آن سال نخواهد بود را دستمزد مقطوع بیان می کنند.

ادامه مطلب