بلاگ / بایگانی برچسب «تکالیف مالیاتی طلا فروشان»

فروشندگان طلا می توانند براساس دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، نسبت به صدور صورتحساب طلا، جواهر و پلاتین اقدام نمایند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است.

ادامه مطلب