استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره 1 : ارائه صورتهای مالی
استاندراد حسابداری شماره 2 : صورت جریانهای نقدی
استاندارد حسابداری شماره 3 : درآمد عملیاتی
استاندارد حسابداری شماره 4 : ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي
استاندارد حسابداری شماره 5  : رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه 
استاندارد حسابداری شماره 6 : گزارش عملكرد مالي
استاندارد حسابداری شماره 8 : حسابداري موجودي مواد و کالا
استاندارد حسابداری شماره 9 : حسابداري پيمانهاي بلندمدت
استاندارد حسابداری شماره 10 : حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت
استاندارد حسابداری شماره 11 : داراييهاي ثابت مشهود 
استاندارد حسابداری شماره 12 : افشاي اطلاعات اشخاص وابسته 
استاندارد حسابداری شماره 13 : حسابداري مخارج تأمين مالي
استاندارد حسابداری شماره 14 : نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري 
استاندارد حسابداری شماره 15 : حسابداری سرمایه گذاریها
استاندارد حسابداری شماره  16 : آثار تغییر در نرخ ارز
استاندارد حسابداری شماره 17 : داراییهای نامشهود
استاندارد حسابداری شماره 18 : صورتهای مالی جداگانه
استاندارد حسابداری شماره 20 : سرمایهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته و مشارکتهاي خاص
استاندارد حسابداری شماره 21 : حسابداری اجاره ها
استاندارد حسابداری شماره 22 : گزارشگري مالي ميان دوره اي
استاندارد حسابداری شماره 23 : حسابداري مشاركتهاي خاص
استانداد حسابداری شماره 24 : گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري 
استاندارد حسابداری شماره 25 : گزارشگري بر حسب قسمتهاي مختلف 
استاندارد حسابداری شماره 26  : فعالیتهای کشاورزی
استاندارد حسابداری شماره 27 : طرحهاي مزاياي بازنشستگي 
استاندارد حسابداری شماره 28 : فعالیتهای بیمه عمومی
استاندارد حسابداری شماره 29 : فعالیتهای ساخت املاک
استاندارد حسابداری شماره 30 : سود هر سهم
استاندارد حسابداری شماره 31 : داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده 
استاندارد حسابداری شماره 32 : کاهش ارزش داراییها
استاندارد حسابداری شماره 33 : مزایای بازنشستگی کارکنان 
استاندارد حسابداری شماره 34 : رویه هاي حسابداري، تغییر در برآوردهاي حسابداري و اشتباهات 
استاندارد حسابداری شماره 35 : مالیات بر درآمد
استاندارد حسابداری شماره 36 : ابزارهاي مالی: ارائه 
استاندارد حسابداری شماره 37 : ابزارهاي مالی: افشا
استاندارد حسابداری شماره 38 : ترکیبهاي تجاري
استاندارد حسابداری شماره 39 : صورتهاي مالی تلفیقی
استاندارد حسابداری شماره 40 : مشارکتها
استاندارد حسابداری شماره 41 : افشاي منافع در واحدهاي تجاري دیگر 
استاندارد حسابداری شماره 42 : اندازه گیری ارزش منصفانه

 

 

 

 

منبع:سازمان حسابرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *