خزانه داری و بانک

خدمت خزانه داری و بانک در چرتکه پرداز

یکی از سرویس های چرتکه پرداز خزانه داری و بانک است.

خزانه داری، در واقع یکی از زیر شاخه های حسابداری محسوب می شود که در اغلب کسب و کار ها، خزانه دار را از بین حسابداران معتمد و حرفه ای مجموعه انتخاب می کنند.

تمامی عملیات های کسب و کار ها لازم است که در نرم افزار حسابداری ثبت شوند. ثبت اسناد و کنترل مغایرت گیری آنها (چک، سفته، برات)، دریافت و پرداخت وجوه و سایر عملیات به عهده خزانه دار است.

خزانه داری

خزانه (Treasury) در تعریف لغوی به مکانی گفته می شود که وجوه نقد و اموال در آن مکان نگهداری می شوند که در حقیقت، محل جمع آوری و تمرکز نقود دولتی، درآمد های عمومی و اختصاصی و همچنین دریافت و پرداخت های سازمان مربوطه می باشد.

اصطلاح خزانه در معانی متفاوت:

در معنای اول به ارگانی دولتی گفته می شود که درآمد ها و هزینه های دولت را تحت نظر دارد. در ایران به این ارگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته می شود که زیر مجموعه ای از ارگان بزرگ تری به نام خزانه داری کل کشور است.

در معنای دوم به مکانی اطلاق می گردد که دارایی های مالی و یا فلزات گران بهایی هم چون طلا، الماس و غیره را در آن نگهداری می کنند.

در معنای سوم به فعالیتی گفته می شود که در آن سرمایه های نقدی یک سازمان نگهداری و سازماندهی می گردند که این دسته از فعالیت ها در حوزه حسابداری قرار دارد.

وظایف حسابدار خزانه:

وظایف مشخص شده برای حسابدار وجوه یا خزانه داری ، در شرکت ها و موسسات با توجه به نیاز آنها و دیدگاه مدیران ارشد مالی، ممکن است متغیر باشد.

حدود مسئولیت هـا و اخـتیارات حسابدار وجوه (خزانه داری):

نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت

صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی

نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار

رفع مغایرت های بانکی

نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری

پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات

ثبت اسناد حسابداری مرتبط

 
چرا ما را انتخاب کنید

ارائه دهنده کلیه خدمات مالی و حسابداری

برخی از خدماتی که چرتکه پرداز ارائه می دهد عبارت است از خدمات حسابداری، مشاوره مالی، امور مالی و مالیاتی، نرم افزارهای حسابداری، آموزش حسابداری و ... جهت ارائه مشاوره با ما در ارتباط باشید.

تهیه صورت مالی برای اخذ وام بانکی

اجرای صفر تا صد حسابداری

پیگیری پرونده های مالی و بیمه

تهیه لیست حقوق و دستمزد